Ten behoeve van het controleren van de werking van de installatie wordt door Verhoeve S&O bemonstering en analyse uitgevoerd, veelal doen we dit in combinatie met de servicebezoeken.

De watermonstername en wateranalyse kan worden uitgevoerd voor zowel chemische parameters als voor bacteriologisch onderzoek. De analyse van het watermonster kan bestaan uit chemische parameters eventueel aangevuld met bacteriologisch onderzoek, waaronder met name Legionella en kiemgetal 36oC.

Op basis van de analyseresultaten kunnen wij evalueren welke processen zich afspelen in uw installatie en bepalen of de procesparameters moeten worden bijgesteld. Indien u een monitoringscontract heeft kunnen wij dit vaak op afstand voor u uitvoeren. De resultaten worden opgenomen in de rapportage van de servicebeurt.

De analyses worden door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd en gerapporteerd.