Haalbaarheidsonderzoek chemische oxidatie proceswater (AOP)

Verhoeve Milieu en Water voert op dit moment een studie uit naar de behandeling van proceswater dat wordt geproduceerd tijdens de winning van schaliegas. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht om dit middels chemische oxidatie (AOP)

Groot onderhoud koelcircuit en uitbreiding waterbehandeling

Verhoeve Milieu en Water voert op dit groot onderhoud uit om de koelcapaciteit en levensduur van het bestaand WKO-systeem te borgen. Daarnaast wordt de bestaande waterbehandeling uitgebreid waarbij gebruik wordt gemaakt van ozontechnologie voor de