Verhoeve Milieu en Water voert op dit groot onderhoud uit om de koelcapaciteit en levensduur van het bestaand WKO-systeem te borgen. Daarnaast wordt de bestaande waterbehandeling uitgebreid waarbij gebruik wordt gemaakt van ozontechnologie voor de desinfectie van het proceswater.

Door intensief gebruik en diverse omgevingsfactoren bleek de capaciteit van het systeem onvoldoende om aan de energiebehoefte van de eindgebruiker te voldoen. Na grondige inspectie en overleg zijn een aantal kritische punten naar voren gekomen die dringend aandacht nodig hadden. Naast aanpassingen van de koeltoren is ook gekeken naar het leidingwerk, de waterbehandeling en de warmtewisselaar. Door deze integrale aanpak worden de afzonderlijke componenten als één geheel beoordeeld wat de uiteindelijke werking en levensduur bevordert.

Er is ook onderhoudscontract afgesloten zodat alle inspecties, – service- en onderhoudswerkzaamheden op maat en in goede samenhang kunnen worden uitgevoerd. Hiermee blijft het proces en de eindverantwoordelijkheid voor de eindgebruiker overzichtelijk en zodoende volledig ontzorgd.

De waterbehandeling bestaande uit een ontijzeringsinstallatie wordt uitgebreid met een ozonsysteem dat via een separaat deelfiltratiesysteem voor een afdoende hoeveelheid ozon zorgt. Zodoende blijft het koeltorensysteem vrij van verontreiniging in de vorm van vaste delen, biofilm en Legionella. Hiermee is tevens een besparing op kosten en het milieu gerealiseerd omdat schadelijke chemicaliën niet nodig zijn en het waterverbruik is verminderd.

Dit project is in samenwerking met GEA Polacel en Agrozone uitgevoerd zodat onze opdrachtgever optimaal kon worden bediend.